10-11 березня 2017 року відбувся Круглий стіл на тему "Українська Центральна Рада – світоч національного державотворення"


З метою вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України та військової звитяги захисників рідної землі, творців національної державності, тисячолітньої історії державотворення нашого народу, колектив кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету 10-11 березня 2017 року ініціював проведення цікавого наукового заходу – круглого столу, присвяченого 100-річчю Української Центральної Ради, на тему: «Українська Центральна Рада – світоч національного державотворення: історико-правові уроки та сучасні реалії».

Метою заходу стало об’єктивне висвітлення особливостей державо- та правотворчих процесів на одному з визначальних етапів розбудови Української держави в 1917-1921 роках.

Участь у засіданні круглого столу взяли викладачі, аспіранти та студенти юридичного факультету, а також видатні і знані науковці з Інституту законодавства Верховної Ради України, Львівського національного університету ім. І. Франка, Міжнародного гуманітарного університету, Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого. Дистанційно представили свої цікаві і корисні міркування, ідеї та пропозиції науковці та дослідники з Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, Національного авіаційного університету, Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка», Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника тощо. Тези доповідей учасників розміщені на сайті «Актуальна юриспруденція» та доступні для ознайомлення за посиланням: http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=184&Itemid=228&lang=ru. Планується також опублікування матеріалів круглого столу в збірнику.