Викладач ТНЕУ взяв участь в актуальному науковому заході


 

         

Хорошою традицією Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка стало проведення щорічних міжнародних наукових форумів, присвячених актуальним проблемам міжнародних відносин, економіки, права, геополітики, участь в яких беруть відомі українські та зарубіжні вчені. Не стала винятком проведена 18 жовтня 2018 року Міжнародна науково-теоретична конференція «Стратегічне позиціонування України в сучасному міжнародному просторі», учасником якої став доктор історичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права ТНЕУ Андрій Васильович Грубінко. Дослідник виступив з доповіддю на тему «Проблема формування стратегії зовнішньої політики України: нормативно-правовий аспект». Її актуальність зумовлена об’єктивними умовами складних трансформацій сучасного геополітичного простору та необхідності зміцнення позицій України на міжнародній арені в умовах комплексних безпекових викликів.

У своїй доповіді Грубінко А.В. акцентував увагу присутніх на тому, що фундаментальне значення має аналіз нормативної бази формування і реалізації зовнішньої політики України з метою вдосконалення відповідних актів, які б відповідали реаліям міжнародних відносин. Запропоновано прийняти окремий Закон України «Про основи зовнішньої політики України» і Стратегію зовнішньої політики України, які повинні закласти фундамент програми адекватних та рішучих дій керівництва і громадськості держави у відносинах із зовнішнім світом. На основі здійсненого історико-правового аналізу нормативної бази нашої держави від здобуття незалежності у 1991 році зроблено висновок про незадовільний стан законодавчого забезпечення зовнішньої політики України. Подано авторське бачення структури і змісту проекту Закону України «Про основи зовнішньої політики України» і Стратегії зовнішньої політики України, які покликані забезпечити завершеність процесу формування правових та концептуально-організаційних основ зовнішньої політики України в складних умовах сьогодення.

Серед інших виступів на науковому заході відзначимо підняту проблематику формування єдиного бренду позиціонування України в світі, європеїзації як чинника змін у правовому порядку України, комплексної геостратегії України в протистоянні з Російською Федерацією, ролі відносин України з Грузією і Туреччиною як важливого чинника євроінтеграційних перспектив України, місця України у проектах регіональної інтеграції країн ЦСЄ, Інтернет-цензури в українському інформаційному просторі тощо.

 

З програмою та збірником матеріалів конференції можна ознайомитися за посиланням http://www.iir.edu.ua/publications/conferences/