Участь завідувача кафедри ТІДП у міжнародній науковій конференції «Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах» (до 100-річчя утворення Української Народної Республіки).


23 листопада 2017 року в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого у м. Харкові відбулася Міжнародна наукова конференція «Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах» (до 100-річчя утворення Української Народної Республіки).

До участі у цьому поважному заході було запрошено завідувача кафедри ТІДП, к.ю.н., доц. Кравчука Миколу Володимировича. У своєму виступі на тему «Досвід державо-правотворення Української Центральної Ради: ретроспектива і сучасність» науковець акцентував, що без глибокого осмислення минулого в усіх його складностях й суперечностях важко зрозуміти сучасні процеси й ефективно розвивати правову державу – Україну. У доповіді охарактеризовано держатвотворчу діяльність УЦР через авторську періодизацію створення Української Армії. Тези доповіді згодом буде опубліковано у збірнику.

Висловлюємо вдячність організаторам за гідне проведення круглого столу, а всім доповідачам та учасникам ‑ за толерантну дискусію і, загалом, плідну роботу!