Відкрита лекція А.В. Грубінка на тему : "Дедуктивні умовиводи"


14 травня 2018 року доцент кафедри теорії та історії держави і права, к.і.н., доц. Андрій Васильович Грубінко провів відкриту лекцію з дисципліни «Юридична деонтологія, професійна етика та логіка для юристів» на тему: «Дедуктивні умовиводи» для студентів першого курсу юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету.
Майстерність лектора та використання мультимедійного обладнання забезпечили максимальну ефективність і легкість сприйняття та засвоєння навчального матеріалу. Позитивні сторони лекції як організаційної форми навчання були максимально посилені викладачем завдяки взаємодії, спілкуванню зі студентами як рівноправними партнерами; стимулюванню активності студентів шляхом постановки запитань, залучення їх до дискусії, висловлювання власних міркувань; перевірці рівня розуміння, осмислення студентами навчальної інформації.
Заняття було цікавим, динамічним. Комфортна атмосфера взаємодії, співробітництва та спільного міркування зі студентами сприяла якнайкращому досягненню його мети.
Щиро дякуємо Андрію Васильовичу!