Міжнародна наукова конференція «Західно-Українська Народна Республіка: революція, державність, соборність. До 100-річчя утворення ЗУНР»


30-31 жовтня 2018 року завідувач кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету ТНЕУ доц. Микола Володимирович Кравчук взяв участь у Міжнародній науковій конференції «Західно-Українська Народна Республіка: революція, державність, соборність. До 100-річчя утворення ЗУНР».

Конференції, присвячені важливим етапам становлення державності на території України, вже стали традицією. Цей захід став особливо знаменним, оскільки присвячений сотій річниці відновлення Української держави в Східній Галичині ‑ Західно-Української Народної Республіки.

З вітальним словом до учасників конференції виступив голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, ректор Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, доктор політичних наук, професор Ігор Цепенда, директор Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, доктор історичних наук, професор Ігор Соляр, голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

Конференція була проведена у пленарному та секційних засіданнях. На пленарному засіданні виступили доктор історичних наук, професор, декан факультету туризму Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника Володимир Величковський з доповіддю на тему «Національно-демократична революція 1914-1923 рр. на західноукраїнських землях: до проблеми концепту»; доктор історичних наук, директор Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, професор Ігор Соляр з доповіддю «Суспільно-політичні процеси в ЗУНР: особливості та здобутки»; науковий співробітник Центру українських військових традицій та патріотичного виховання Науково-дослідного інституту українознавства МОН України, заступник головного редактора Львівського мілітарного альманаху «Цитаделя» з доповіддю «Військове будівництво ЗУНР: етапи, проблеми, результати»; кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Львівського національного університету ім. І. Франка Зоя Баран з доповіддю «ЗУНР у символічному просторі Львова»; доктор історичних наук, професор кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії Тернопільського національного економічного університету, професор Ігор Дацків з доповіддю «Діяльність зовнішньополітичної служби Західно-Української Народної Республіки у 1918-1823 рр.».

Окремі наукові досягнення та результати досліджень обговорювались в семи секціях, де виступали визначні науковці такі як: доктор політичних наук Ігор Бегей, доктор історичних наук Богдан Якимович, кандидат психологічних наук Іван Сулятицький, доктор історичних наук Петро Сіреджук та інші.

У Секції V, присвяченій воєнній історії ЗУНРу, модераторами були Андрій Харук і Микола Кравчук. Останній виступив із доповіддю «Військовий чинник у державотворенні Західно-Української Народної Республіки: історико-правове дослідження».

В цілому, учасники міжнародної наукової конференції професійно дали оцінку державотворчим процесам ЗУНРу. З трибуни прозвучали нові факти, оприлюднені та введені у науковий обіг невідомі раніше документи. Також були вироблені плани щодо використання досвіду державотворців того періоду на сучасному етапі розвитку України.