Засідання студентського наукового гуртка "Ключ до правової істини"


3 листопада 2018 року відбулося перше засідання студентського наукового гуртка «Ключ до правової істини».

Присутні члени гуртка обговорили та затвердили план роботи  на 2018-2019 навчальний рік, обрали голову, заступника і секретаря гуртка.  Відповідно, головою було обрано студентку 2 курсу спеціальності «Право» Кучер Анну, заступником — Гецка Артема, секретарем-Хмуринську Йордану.

З доповіддю на тему «Історіографія філософії права, як науки в Україні» виступила студентка групи ПР-23 Городна Софія. Дискусійну тему «Філософія права як ідея права» представив Середа Андрій, студент групи ПР-24. Також обговорили тему Гецка Артема «Позитивізм, як методологічний підхід до розуміння права». А Кучер Анна окреслила основні аспекти «Методології Філософії права».

Разом із керівником Савенко Віктором Васильовичем студенти визначилися із написанням наукових робіт для конференцій і конкурсів міжнародного рівня.